peter f. 'rius jílek online

Vitajte na mojej stránke

 

Image 01

Literatúre sa venujem ako kritik, ale aj akademicky. V súčasnosti som doktorandom u profesorky Marty Součkovej na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a vo svojej dizertácii sa zameriavam na problematiku konfigurácie kategórií rodu a sexuality v slovenskej literatúre. Predmetom môjho výskumu v rámci rigoróznej práce je mýtifikačná poetika J. C. Hronského. Mimo literárnovednej oblasti sa zaoberám aplikovanou lingvistikou v kontexte slovenčiny ako cudzieho jazyka. Študujem tiež medzinárodné vzťahy.

Od roku 2018 opätovne pôsobím na Katedre slovenského jazyka a literatúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe, kde som už v rokoch 2012 - 2016 viedol praktické jazykové cvičenia, rovnako i prednášky a semináre z prózy dvadsiateho storočia, morfológie lexikológie a frazeológie. Zároveň v Chorvátsku zastupujem lektorát slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Čo sa týka literárnej recenzistiky, moje príspevky vyšli vo viacerých novinách a časopisoch. V rokoch 2008 - 2013 som bol hlavným redaktorom slovenskej sekcie českého periodika Iliteratura. Okrem toho som publikoval i spoločenské komentáre pre Je to tak, slovenskú edíciu Le Monde diplomatique.

Redigoval som tiež pre vydavateľstvá KK Bagala a Absynt. Z angličtiny do slovenčiny som preložil román Lauren Oliver Pandemonium.

Porotcoval som v literárnych súťažiach Cena cien, Cena Fantázie a Zrkadlenia.

Moderujem i diskusie, napríklad v rámci podujatia Literatour s predstaviteľmi slovenského literárneho života - Kolomanom Kertészom Bagalom, Ballom, Petrom Balkom, Agdom Bavim Painom, Jánom Púčekom, Ivanom Štrpkom, Tomášom Ulejom, Markom Vadasom či Zuzanou Šmatlákovou.

Som taktiež autorom básnických textov a sleeve notes v buklete k albumu I Always Tell You... od džezového kvarteta pod vedením hudobníka a producenta Mila Suchomela, s ktorým som dlhodobejšie spolupracoval ako PR konzultant a podieľal sa na tvorbe scenára prvého ročníka Gypsy Jazz Festivalu.

V rokoch 2013 - 2015 som bol hlavným spoluorganizátorom najväčšieho festivalu súčasného slovenského umenia v Chorvátsku Dni slovenskej kultúry.

V rokoch 2013 - 2016 som bol členom predsedníctva Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva.
 

 

 Jílek píše...


 

 

Posledné aktivity

Ritte de passage Maroša Hečka

Recenzia pre časopis Fraktál na román Ďalej na Západ sa dá ísť len na Východ od Maroša Hečka. (čoskoro v septembri)

Maxon Pankáča Prihodi, a Skusenosťi

Recenzia pre noviny Kapitál na román Bravo bravo od Egora Indianiho. (4. júla 2018)

K slovenskej literatúre devätnásteho storočia

Recenzia pre časopis Jazyk a kultúra na monografiu Korelácie témy a jazyka v slovenskom literárnom realizme od Milana Kendru a vysokoškolskú učebnicu Podoby slovenského literárneho romantizmu od Gabriely Mihalkovej. (29. júna 2018)

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

Prednáška na tému výučby slovenskej literatúry a kreatívneho písania pre zahraničných študentov slovakistiky na pôde pracoviska Studia Academica Slovaca na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. (11. mája 2018)

Pápež homosexuálov

Článok pre noviny Kapitál o kontroverznom francúzskom spisovateľovi Rogerovi Peyrefittovi a jeho debutovom románe Les amitiés particulières. (8. apríla 2018)

Alchýmia strachov a úzkostí

Recenzia pre časopis Fraktál na zbierku krátkych próz Roztrhaný čas a iné poviedky od mexickej autorky Amparo Dávily. (6. apríla 2018)

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

Prednáška na témy certifikovaného testovania a špecifických podmienkach pôsobenia lektorov slovečiny ako cudzieho jazyka na pôde pracoviska Studia Academica Slovaca na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. (2. februára a 16. marca 2018)

Heteromatrix podľa Margaret Atwood

Pre noviny Kapitál literárno-spoločenská úvaha o románe Príbeh služobníčky od Margaret Atwood. (8. januára 2018)

Sex, drogy a bla-bla-bla

Recenzia pre Kapitál na zbierku poviedok Lottine lásky od Mary Stankovej. (8. decembra 2017)